1517-2017. Püspökladány és a reformáció

A reformáció megjelenése Püspökladányban


Püspökladány a középkorban római katolikus vallású település volt. Első ismert temploma a Boldogasszony halmán felépült egyhajós, félköríves kápolna volt, melyet a XII. században építettek. Feltehetőleg a tatárjáráskor pusztult el, a közelében lévő Árpád-kori faluval együtt. A második ismert temploma a Nagyér túlpartján, a korabeli település központjában a mai templom mellett állt, amely a tatárjárás utáni újraépítési hullámban épülhetett. Ez a templom a Boldogságos Szűz Máriának volt szentelve. A templom helyben égetett téglából épült, gótikus stílusban, fatoronnyal, zsindellyel fedve. Ezt a templomot vette át a református gyülekezet és egészen a XVIII. század végéig, a mai templom felépüléséig használta.
A reformáció a német városokból jutott el hazánkba a mohácsi vész utáni időkben. A három részre szakadt Magyarországon a katolikus egyház már nem tudta betölteni hatalmi szerepét, ezért a reformáció eszméinek terjedését nem tudta meggátolni. Az alföldi városok polgárai előszeretettel küldték fiaikat Wittenbergbe, Luther Márton egyetemére. Az új vallási eszmékkel hazatérő fiatalok hamar elterjesztették a reformáció tanait. Elsőként a reformáció korábbi, lutheri irányzata terjedt el. A katolikus vallás és a lutheri irányzat között eleinte csak az istentisztelet módjában voltak eltérések. Püspökladány 1540-1550 között megismerte és elfogadta a reformáció lutheri irányzatát. Az 1550-es évektől kezdett el terjedni a reformáció második, kálvini irányzata.

A ladányi zsinat

Az 1551. év végén a tiszántúli protestáns lelkészek Püspökladányban közzsinatot tartottak. A zsinat egyik kiemelkedő alakja Kálmáncsehi Sánta Márton volt, aki puritán szemléletével minden katolikus külsőségnek, az oltárnak, a keresztnek, a képeknek és a szobroknak hadat üzent. Makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy a templomból el kell távolítani a régi hitre utaló tárgyakat. Ezzel a lelkésztársait és a híveit is megbotránkoztatta. A zsinat végül botrányok között ért véget, ahol Kálmáncsehit kiközösítették társai az egyházukból. A kálvini irányzat hívei ekkor „keresztyén ortodox vagy helvét” hitvallásúnak hívták magukat. A református vallás elnevezés ekkor még nem volt általános. Kálmáncsehi a kiközösítést követően Munkácsra távozott és onnan irányította tovább térítőmunkáját. Hamarosan az új irányzat meghódította az egész Tiszántúlt. Az egyházmegyét újjászervezték, vezetőjének Kálmáncsehit választották, így ő lett az első magyar református püspök. A református egyház központja Debrecen lett. Kálmáncsehi nem sokkal később meghalt, így Méliusz Juhász Péter vitte tovább társaival a kálvini szemléletű reformációt, melyet az 1561-es váradi zsinat fogadott el. A hazai reformáció terjedésének történetében a ladányi zsinat méltó helyet foglal el.
A reformáció tanait az egyszerű ember hamar befogadta, ugyanis a Bibliát a reformáció adta a nép kezébe. A gyülekezetek életében fontos volt az írni-olvasni tudás, ezért mindenhol megszervezték az iskolai oktatást is. Püspökladány református iskolájáról az első fellelhető adat 1592-ből való.
Az iskolában a gyerekeket a „rector” tanította írásra, olvasásra, vallásra, keresztény erkölcsre, bibliai történetekre, éneklésre, számvetésre és az élet különböző dolgaira. A reformáció megjelenése után a XVI –XVII. században, az egyházközség élete egybeforrt a település életével, olyannyira, hogy a település igazgatása sokszor megoszlott a prédikátor és a falu elöljárósága között.

Fórián Péter

Mondd el a véleményed!
PORTRÉ: Kecskés Gyula

Kecskés Gyula
(1901. július 12 – 1987. december 31)
helytörténeti kutató

Portré: Csenki Sándor

Csenki Sándor 
(1920. március 16. – 1945. január 19.)

Emlékezet: Arnóth Sándor

Arnóth Sándor
(1960. február 22.–2011. március 16.)

Karacs Ferenc Múzeum Füzetei 2018.

Karacs Ferenc Múzeum Füzetei 2018.

Kövess minket facebookon!
Slot Depo 10k Slot Deposit 10k Slot Deposit 10 Ribu Bonus 10 Slot Depo Slot Gacor Gampang Menang Slot Maxwin Slot Maxwin Gampang Menang Slot Maxwin Hari Ini Slot Depo 10k Slot Gacor Gampang Menang Depo 10k Slot Gacor 777 Slot Gacor Gampang Menang Daftar Situs Slot Gacor Daftar Situs Slot Gacor Gampang Menang 2024 Slot Depo 10k Slot Depo Slot Gacor Hari Ini Link Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor Hari Ini Gampang Menang Terpercaya 2024 slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang