Népiskolai bizonyítvány

Léber Emília elemi népiskolai bizonyítványa

A dokumentumot 1879. június 30-ával keltezték. Leber Emilia budapesti születésű, római katolikus vallású tanuló bizonyítványa. 1869-ben született, a keltezett évben a 4. osztályt végezte a IX. kerületi „nyúlutcza-i” elemi népiskolában. Általánosan kitűnő osztályzatot nyert.
A dokumentum tanúbizonysága szerint a tanuló erkölcsi magaviselete „dicséretes”, szorgalma „ernyedetlen”.
A tanult tárgyak:
Hit és erkölcstan; magyar írás- és olvasás; magyar nyelvtan; hazai földleírás és történelem; általános földleírás; német írás és olvasás; éneklés; női kézimunkák. Minden tárgyból „kitűnő” eredményt ért el. Írásbeli dolgozatai „ajánlatosak”.

A dokumentumot az osztály-tanító, az igazgató-tanító és az iskolaszéki elnök írta alá. Az iskolaszék egy kilenctagú testület volt, feladata a népiskolák helyi felügyelete. Ellenőrizte a törvény betartását, a tandíj fizetését, a mulasztások igazolását, valamint rendelkezett az épület javításáról, az eszközök beszerzéséről, stb.

A dokumentumhoz társul egy kis alakú „Kitüntetési-jegy a szorgalom és magaviselet jutalmául Leber Emilia részére”. A kis papíron egy kép egy szakállas oktatót és három diákot ábrázol könyvekkel, írótollakkal. A jegy Posner Károly Lajosnál volt kapható Pesten.

Mondd el a véleményed!
PORTRÉ: Kecskés Gyula

Kecskés Gyula
(1901. július 12 – 1987. december 31)
helytörténeti kutató

Portré: Csenki Sándor

Csenki Sándor 
(1920. március 16. – 1945. január 19.)

Emlékezet: Arnóth Sándor

Arnóth Sándor
(1960. február 22.–2011. március 16.)

Androméda Travel Utazási Iroda

Múzeumdigitár

MúzeumDigitár

Kövess minket facebookon!