A kincset rejtő ladányi föld-Püspökladány régészeti leletei

A kincset rejtő ladányi föld – Püspökladány régészeti leletei
Új időszaki kiállítás a Karacs Ferenc Múzeumban

Hosszú idő elteltével új időszaki kiállítás nyílhatott 2021. június 11-én a Karacs Ferenc Múzeumban. Egy álom vált valóra – e sorok írójának, a múzeum vezetőjének régóta tervezett elképzelése, egy olyan nagyszabású, magas színvonalú tárlat létrejöttéről, mely tárgyainak ezer éves történetével egyaránt hatással van jelenünkre, s jövőbeni identitásunkra.
Régészeti leleteink történelmünk ékkövei, a múlt letéteményesei, bizonyítékai annak, hogy a Kárpát-medence számos nép és kultúra bölcsője és egyben otthona. Identitásunk és múltunk megismerése szempontjából különösen fontosak a régmúlt tárgyai, hiszen általuk bepillanthatunk elődeink és az előttük lévő kultúrák életébe. A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum A kincset rejtő ladányi föld- Püspökladány régészeti leletei című kiállítása, különös tekintettel a ladányi kereszt történetére - a szülőföldünkön talált régészeti leletek bemutatását szolgálja. A tárlat révén a múzeum közönsége megismerkedhet a ládányi föld kincseivel, itt a Sárréten élő elődeivel, a kultúrák egymásra épülő rétegével.
A kiállítás két temető anyagát mutatja be: az 1977-1982 között Dr. Nepper Ibolya által vezetett Püspökladány-Eperjesvölgy és az 1983-1986 között feltárt Sárrétudvari-Hízóföld temetőnek 10-11. századi régészeti emlékeit. A tárlat kiemelt műtárgya egy kisméretű bronzkereszt, mely az eperjesvölgyi ásatás során került elő a 107. sír mellékleteként, egy öt éves kislány tárgyai között. A keresztet mi püspökladányiak csak Ladányi keresztnek nevezünk, s mára identitásunk szerves részét képezi. A kiállítás anyaga a debreceni Déri Múzeumból érkezett, a tárlat megvalósítása a Déri Múzeum Régészeti Tárának érdeme, Balogh Csaba látványtervező, kiállítás rendező keze nyomán. A régészeti leletek nagyközönség előtti bemutatására A kincset rejtő ladányi föld- Püspökladány régészeti leletei című időszaki kiállítás és rendezvénysorozat a Karacs Ferenc Múzeumban című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00387 azonosító számú projekt keretében kerülhetett sor.
A tárlaton Bodó Sándor államtitkár Úr, térségünk országgyűlési képviselője köszöntőjében kihangsúlyozta az élet Pandémia utáni újraindulását, az élet új időszámítását, településünk kulturális életének sokszínűségét, melynek ékes példája a Karacs Ferenc Múzeum új kiállítása.
Vadász Ferenc városunk alpolgármestere ünnepi gondolataiban kiemelte a Püspökladányiak Ladányi kereszthez való kötödését, s méltatta a Karacs Ferenc Múzeum új kiállításait, köztük a múzeum eddigi történetének legnívósabb tárlatát A kincset rejtő ladányi föld-et.
A kiállítást Dr. Dani János a Déri Múzeum régészeti igazgatóhelyettese nyitotta meg, részletesen bemutatva az M. Nepper Ibolya által vezetett ásatásokat és a feltárt sírokat.
A tárlat kurátora Dr. Hajdú Zsigmond a műtárgyak bemutatása során a kiállítás előzményeiről, a szemléltetett régészeti anyag jelentőségéről, a tudomány és műtárgyak utóéletének párhuzamáról, a Ladányi kereszt feléledéséről és a helyiekben kialakult identitásának szerepéről beszélt.
A Karacs Ferenc Múzeum méltán lehet büszke új kiállítására, mely a múzeum történetében, városunk kulturális életében kiemelkedő jelentőséggel bír. A kiállítás során több tárlatvezetést, előadássorozatot tervezünk.
A kincset rejtő ladányi föld című tárlat megtekinthető 2021. december 31-ig.

Győrfi Lajos
történész-muzeológus

Mondd el a véleményed!
PORTRÉ: Kecskés Gyula

Kecskés Gyula
(1901. július 12 – 1987. december 31)
helytörténeti kutató

Portré: Csenki Sándor

Csenki Sándor 
(1920. március 16. – 1945. január 19.)

Emlékezet: Arnóth Sándor

Arnóth Sándor
(1960. február 22.–2011. március 16.)

Karacs Ferenc Múzeum Füzetei 2018.

Karacs Ferenc Múzeum Füzetei 2018.

Kövess minket facebookon!