Múltkori hírek

Tájak, korok, múzeumok-Karacs Ferenc Múzeum Püspökladányban

Az idei múzeumi hónapban nyílt meg Püspökladány múzeuma. A nagyközség tanácsa tetemes anyagi áldozattal átadta és céljának megfelelően átalakította egyik szép, az 1930-as években készült épületét, melyben öt terem, irodahelyiség, raktárak, laboratórium, nagy telek évtizedekre biztosítják a fejlesztés lehetőségét. Az épület a nagyközség történelmi középpontjában, a főútvonalon, a Kossuth utca 28. szám alatt áll.

Az új múzeumépület berendezéséhez a Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola átadta iskolamúzeumának közel hatezer tételből állő gyűjteményét, amely eddig is közcélokat szolgált ugyan, de továbbfejlesztése az addigi keretekben lehetetlenné vált.

Ez az iskolamúzeum - mint a II. világháborúban elpusztult első Honismereti Gyűjtemény pótlása - az 1950-es évek közepén alakult. Gazdája, alapítója az akkori óvónőképző és gimnázium, majd az óvónőképző elhelyezése után a helyébe alakult szakközépiskola lett. A fejlesztés és gondozás munkáját a középiskola történelem-néprajz szakköre végezte, de részese volt ennek a munkának a mindenkori évfolyamok minden igazgatója, tanára, diákja és dolgozója.

A nagyközség lakosságát a szakkör előadásokban és háromévenként rendezett összefoglaló összefoglaló kiállításokban tájékoztatta az iskolamúzeum céljairól. Így sokan adományokkal járultak hozzá a gyűjtemény gyarapításához. De nyitva volt mindenki számára az iskolaépület első emeletének előterén és folyosóján az anyagból havonta cserélt, változatos időszaki kiállítások sora is.

Az iskolamúzeum munkássága kapcsolódott a környékkel is, hiszen a tanulóink szüleinek látogatásai gyakran jártak tárgyi adományokkal, segítve a gyűjtés tájjellegét. Ennek köszönhető, hogy a közel hatezer tárgy 98 százaléka ingyenes adományból származik. A gyűjtemény részei: történelmi és néprajzi gyűjtemény, Karacs Ferenc és családja munkái és a velük foglalkozó irodalom, adattár, amelyben találhatók családi iratok, kéziratok, újság és folyóiratok gyűjteménye, fénykép és magnószalag, éremgyűjtemény, régi könyvek, kézikönyvtár, és nem utolsó sorban a szakköri tagok szairodalom és szakemberek által is komolyan értékelt feldolgozásai, a táj történelme és néprajza köréből. Ezek közül nem egy országos versenyek kiemelt első díját kaptam és az eljövendő évek tudományos kutatói számára is gazdag források.

Az iskolamúzeum munkássága első percétől fogva tervszerű, tudományos igényű volt.

Szaktudósok, pedagógus szakfelügyelők gyakran látogatták a múzeumot és sok hasznos tanácsot adtak. A sajtó ismertető cikkei, a tévé-és rádióközvetítések országosan ismertté tették, és szűkre szabott körülményei ellenére rangos kongresszusok, tanácskozások látogatásait fogadhatta (külföldi pártdelegációk, az I. anyanyelvi konferencia, a múzeológusok és történelemtanárok stb.) Külföldi egyéni látogatóink nagy száma és az innen elszármazottak látogatásai messze földre elvitte a Karacs Ferenc Iskolamúzeum hírét.

A Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola ma már megérdemelten országszerte megbecsültté vált, országra szóló eredményekre is képes volt, pedig alig múlt negyedszázados. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk el, hogya felelősségre, becsületre nevelésben az iskolamúzeumnak is része volt a szülőföld iránti szeretet mélyítésével.

Bízunk abban, hogy az új Karacs Ferenc Múzeum is beváltja a hozzá fűzött nagy reményeket. A község lakossága és a táj igényelte ezt a múzeumot. Bizonysága ennek az adományokon kívül az a szorgalmas tevékenység, amellyel a különböző szocialista brigádok tagjai az épület és az udvar felújításában, nagytakarításában és az iskolamúzeum anyagának átszállításában a raktár berendezésében komoly értékű segítséget adtak.

Lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy Püspökladány lakossága nagy érdeklődéssel várja új múzeumának megnyitását. Egyelőre három időszaki kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. A folyosón és az első teremben a Déri Frigyes 1920-22-ben létesített néprajzi grafikai gyűjteményéből láthatnak 50 olyan képet, mely tájunk régi néprajzi jellegzetességeit ábrázolja. A második teremben az egri Dobó István Múzeum az Apátfalvi keménycserép című kiállítását rendezték be, végül a harmadik teremben, a Püspökladány határában folyó régészeti ásatások országos érdeklődésre is számottrató leletanyagát szemlélhetjük.

A múzeum új állandó kiálítása a jövő évben készül el, ahol majd látható lesz a Karacs Ferenc emlékanyag, a volt iskolamúzeum gazdag anyaga s sz újabb gyarapodások.

A múzeum nyitva tartása mindennap 10-14 óráig (hétfő szünnap)

Rettegi Istvánné

Mondd el a véleményed!
PORTRÉ: Kecskés Gyula

Kecskés Gyula
(1901. július 12 – 1987. december 31)
helytörténeti kutató

Portré: Csenki Sándor

Csenki Sándor 
(1920. március 16. – 1945. január 19.)

Emlékezet: Arnóth Sándor

Arnóth Sándor
(1960. február 22.–2011. március 16.)

Androméda Travel Utazási Iroda

Múzeumdigitár

MúzeumDigitár

Kövess minket facebookon!